Методи, завдання, цілі та види психотерапії: психодрама, позитивні техніки

Розглядаючи предмет і завдання психотерапії, почати слід з визначення, що саме являє собою ця наука. Понять напрямки досить багато, її можна назвати сукупністю терапевтичних впливів на людську психіку, процесом, що об’єднує і лікування, і виховання. При цьому для вирішення поставлених завдань використовуються різноманітні методи психотерапії, спрямовані на забезпечення і збереження здоров’я пацієнта.

Завдання і методи досягнення цілей

Незважаючи на безліч психотерапевтичних напрямків і різних підходів можна виділити спільну мету психотерапії – надання допомоги пацієнтам в спробах зміни власного мислення, поведінки для досягнення більш повного щастя і продуктивності. Досягнення цілей проводиться за допомогою використання різних засобів – збору анамнезу, проведення клінічного і особистісного тестування, прояви співпереживання, пояснення «ігрових» правил, встановлення терапевтичного контакту, застосування психотерапевтичних технік, постійного моніторингу і оцінки динаміки лікування, діагностики і зниження кількості сеансів.

При впливі мети психотерапії можуть розділятися на певні завдання психотерапії, до яких відносять:

 • надання допомоги пацієнту в кращому розумінні власних проблем;
 • усунення емоційного дискомфорту;
 • заохочення відкритого вираження почуттів;
 • надання нових ідей або інформації щодо вирішення проблем;
 • надання допомоги при перевірці нових моделей поведінки, також способів мислення поза рамками штучно побудованої терапевтичної ситуації.

У пошуках рішень поставлених завдань фахівець використовує різні методи психотерапії, їх сукупність, однак основна спрямованість полягає в:

 1. Забезпеченні психологічної підтримки – фахівець уважно вислуховує пацієнта, надаючи потім зважений рада, що вписується в нинішню складну ситуацію. Необхідна допомога полягає в наданні потерпілому можливості усвідомлення і використання власних сил і можливостей.
 2. Методи психотерапії орієнтовані на психологічні перетворення щодо дезадаптивних поведінки, побудови нових поведінкових форм.
 3. Сприяння усвідомленню та подальшого саморозкриття, що веде до поліпшеного розуміння власних мотивів, розладів, цінностей і почуттів.

Для більш повного розуміння проблем можна порекомендувати базовий підручник Ненсі Мак-Вільямс «Психоаналітична психотерапія. Керівництво практика », він буде дуже корисний не тільки професійним психотерапевтів і психіатрів, а й студентам, вчителям і консультантам, всім тим, хто зацікавлений в докладному вивченні глибинної психології.

Показання до призначення

Перш ніж розглядати форми і методи психотерапії, поговоримо про показання до психотерапії. Вони досить широкі, оскільки багато патологій вимагають комплексного підходу і застосування коригуючого впливу в якості додаткового або основного лікування. При цьому методики психотерапії, їх спрямованість, глибина і тривалість впливу визначається певними факторами, які в даному випадку і є показаннями до проведення лікування, враховуються також і можливі наслідки захворювання – поточного або знаходиться в анамнезі.

Основним показанням до використання спеціальних методик є наявність психологічного чинника, який послужив причиною формування і протікання патології. Чим більше його значимість, тим сильніше буде подальше психотерапевтичний вплив. Показаннями можуть служити і можливі наслідки важкої хвороби, коли відбувається зміна звичного життєвого укладу, зміни в соціальному статусі, потребах і прагненнях, в професійному та сімейному сфері та інше.

Але в першу чергу будь-яка кафедра психотерапії рекомендуватиме напрямок в тих випадках, коли відсутні протипоказання до її проведення. При цьому проводитися вплив може тільки в разі, коли пацієнт мотивований, з його боку надано інформовану згоду щодо участі в терапії.

Основні форми

Тепер розглянемо форми психотерапії, які використовує фахівець, вирішуючи поставлені завдання. Форма впливу являє собою спосіб застосування певного методу, це структура взаємодії «спеціаліст-пацієнт» при реалізації обраного методу терапії. Наприклад, метод раціональної терапії застосовується як в формі групової, так і індивідуальної бесіди або проводиться в якості лекції. До основних форм психотерапії, які використовуються найчастіше відносять:

 • індивідуальну;
 • групову;
 • сімейну.

Основою індивідуальної форми є безпосередня взаємодія пацієнта і психотерапевта, завдання при цьому полягають у психотерапії особистої історії з вивченням особистості пацієнта, виявленні механізмів, які стали «спусковим гачком» формування і збереження патологічного стану, корекції наявних зневажливих оцінок – як себе, так і давно минулого періоду , майбутнього. Також до завдань входить визначення взаємодії використовуваних методів немедикаментозного і медикаментозного впливу, допомога при підборі доцільного рішення травмуючих станів, які формують і підтримують патологію.

Специфіка психотерапії при розгляді груповий форми укладена в застосуванні групової динаміки – комплексності взаємодій, що розвиваються між учасниками, у тому числі і психотерапевта.

В цілому цілі і завдання групової психотерапії полягають в розкритті, вивченні, обробці проблем пацієнта, особистісних, міжособистісних конфліктів. Сюди ж відноситься корекція неадекватних відносин, стереотипів і установок на тлі аналізу застосування міжособистісних взаємодій. Ця форма передбачає застосування безлічі методів, кожен з яких включає певні техніки групової психотерапії. До базових методів групової психотерапії відносять:

 • групи зустрічей;
 • психодраму;
 • тренінг в групах;
 • гештальт групи;
 • трансактний аналіз;
 • кіно тренінг;
 • арт терапію;
 • тілесно орієнтовану терапію;
 • танцювально-рухову терапію.

Тепер про поняття методів групової психотерапії, розглянемо коротко кожен з них:

 1. Основна ідея групи зустрічей – досягнення єдності свідомості з тілом. Зустріч має на увазі встановлення міжособистісних відносин, що базуються на чесності, відкритості, усвідомлення себе і власного «Я».
 2. Тренінги представляють сукупність навчальних, психотерапевтичних і коригувальних методів, підбір яких залежить від кінцевої мети. В даному методі психотерапії техніки і вправи можуть включати рольові ігри, невербальну комунікацію, дискусії в груповій формі.
 3. Основний довгострокової метою трансактного аналізу є перегляд раніше прийнятих рішень і зміна життєвого сценарію.
 4. Довгостроковою метою гештальт терапії є досягнення всіма учасниками зрілості шляхом заперечення непродуктивних поведінкових форм і введення нових.
 5. Тілесно орієнтована терапія передбачає пізнання власного тіла, усвідомлення і прийняття власних внутрішніх спонукань, що дозволяє розвинути здібності до гармонії і саморегуляції відповідно з наявними глибинними прагненнями.
 6. Психодрама як метод психотерапії заснований на імпровізованих рольових дитячих іграх. Суттю його є створення на сцені матеріалів для переживання проблемних ситуацій за допомогою фахівця і учасників групи – спочатку їх відіграють, після чого обговорюють.
 7. Арт терапія являє собою метод, заснований на натуральному вираженні почуттів за допомогою образотворчої діяльності.
 8. Основною метою танцювально-рухової терапії є розвиток думки, усвідомлення свого «Я».

Що стосується сімейної форми, вона об’єднають методи корекції, вивчення взаємопов’язаних відносин в колі сім’ї, пов’язаних з патологій, терапією і відновленням пацієнта в соціумі. Проводити в даному випадку техніки психотерапії, читати лекції прийнято за допомогою одного або двох фахівців, вони ж проводять спостереження, корекційні заходи не тільки по відношенню до пацієнта, а й членів сім’ї. Також фахівці можуть працювати з групами, в які входить кілька сімей з подібними проблемами.

При проведенні лікування природним явищем вважається опір в психотерапії, яке не можна сприймати як слабкість або нестачі пацієнта – це фактор, який раніше допомагав виживати, виходити із складних ситуацій. Однак саме опір ускладнює прогрес при проведенні терапії. При цьому психотерапевтичний вплив не повинно ламати опір, а покликане розуміти його, зробити такий захист більш гнучкою, забезпечуючи пацієнту більше можливостей, щоб вести життя, наповнену задоволеннями.

методики лікування

Продовжимо розгляд психотерапії – види і методи психотерапії вельми різноманітні і охопити їх усі в досить стислому огляді неможливо. На сьогоднішній день ця область нараховує понад 400 методів, тому ми перерахуємо найбільш використовувані:

 1. раціональна психотерапія заснована на логічному переконання пацієнта в необхідності зміни ставлення до себе, власного минулого, майбутнього, що сформувалася хвороби, терапії, прогнозом, власних можливостей і майбутнім перспективам, вона входить в найбільш ефективні методи лікування неврозів.
 2. суггестивная методика включає безліч технік і входить в різноманітні форми проведення, її здійснюють як в стані неспання, так і в гіпнотичному або медикаментозному сні.
 3. У будь-яку лікувальну процедуру в якості складової частини включається непряме навіювання.
 4. Можливе проведення психотерапії самостійно, використовуючи активну самонавіювання по Куе – методика задіюється в перехідному стані, після пробудження або перед відходом до сну. Навіювання закріплюється множинним автоматичним повторенням однієї формули, що містить основний момент хворобливих переживань. Можна використовувати і аутогенних тренування, які пацієнт проводить самостійно після короткого навчання.
 5. когнітивна методика навчає пацієнта сприймати і себе, і світ більш оптимістично шляхом переоцінки хибних умовиводів. Цей вид терапії входить в методи лікування депресії легкої, середньої тяжкості, тривожних розладів, методи психотерапії ОКР.
 6. бихевиоральная методика допомагає потерпілому знизити рівень тривожності щодо певних обставин і задіюється до тих пір, поки найбільш значимий провокаційний стимул не перестане викликати страх. Застосовують метод як обсесивно-компульсивних розладів – ОКР психотерапії – панічних, тривожно фобічних, Диссоціативна-фобічних розладів.
 7. НЛП – нейролінгвістичне програмування – задіює базові канали комунікацій (слух, зір), виявляючи їх пріоритетність. Показаннями до використання є панічні і адаптаційні розлади, гостра реакція на стресові ситуації, він входить в методи психотерапії при корекції СДУГ – синдром дефіциту уваги ігіперактівності.
 8. Метод медитативної реінкарнаціонной психотерапії базується на медитації, тривалість який не перевищує декількох хвилин. При цьому негативні відчуття проектуються з цього за межі цієї життя. Негативний потенціал в процесі проведення методики перетікає в позитивний.

Ще однією специфічною методикою є позитивна психотерапія, техніки якої ми розглянемо нижче. Методика призначена для навчання пацієнта сприймати навколишній світ у всьому його різноманітті, уникаючи протистояння з ним. Позитивна терапія – це метод короткостроковій терапії, який був запропонований Пезешкіаном. При проведенні короткостроковій психотерапії практичні вправи дозволяють пацієнтові в подальшому приймати позитивні за характером рішення в різноманітних ситуаціях за допомогою задіяння резервів особистості.

Вже згадана методика ґрунтується на вірі в здібності людей, які можуть повністю забезпечити щасливе життя. Будь-якій людині в повній мірі доступні можливості, які є невичерпними і здатні забезпечити як особистісне зростання, так і його індивідуальне розкриття. При проведенні позитивної психотерапії вправи можуть включати різні прийоми – техніки візуалізації або промовляння, «питання-відповідь», складові частини арт терапії і так далі.

При цьому арсенал даної методики включає техніки, властиві виключно їй, що складаються в основному з п’яти рівнів:

 • видалення від проблемної ситуації;
 • опрацювання становища;
 • ситуативне схвалення;
 • вербалізація;
 • нарощування меж життєвих цілей.

Техніки, що використовуються при реалізації даної методики, застосовуються для вирішення різноманітних проблем, дозволяють відстежити і зрозуміти причини проявляються поведінкових реакцій. Позитивний підхід змушує поглянути на проблему з абсолютно іншої точки зору, часто вона повністю протилежна початкової.

Ссылка на основную публикацию