Психотерапія та психокорекція: як повернути почуття безпеки

У сучасному світі психотерапія являє собою одну з найбільш значущих галузей психології. Якщо розглядати психотерапію як науку, вона являє собою сукупність форм і механізмів впливу на психіку індивідуума, його поведінку, діяльність. Однак на відміну від інших дисциплін даної галузі психотерапія виділяється істотним різноманітністю основ методології, що забезпечує численність різних прийомів, методів і форм практичної діяльності.

Галузь психології – поняття і історія

Сучасна людина піддається потужному і часто руйнівному впливу негативних чинників, походження яких дуже різноманітно. І саме психотерапія в такі здатна позитивно вплинути на душевний стан, покращуючи при цьому здоров’я організму і якість життя в цілому. Психотерапія – це в психології не одне лише виконання прямих функцій, до яких відноситься лікувальний, реабілітаційне і профілактичний вплив, а й можливість для особистості розвиватися і вдосконалювати самосвідомість, долаючи при цьому внутрішні, міжособистісні конфлікти, формуючи адекватні емоційні, поведінкові реакції у відповідь на подразники ззовні, краще розуміння інших індивідуумів.

При цьому психотерапевтичні сеанси можуть знадобитися не тільки особам з психічними порушеннями, а й формально здоровим індивідуумам. Якщо ж говорити про спрощений понятті, психотерапія – це професійне надання допомоги для вирішення проблем, усунення психосоматичних ознак або задіяння резервів особистісного саморозвитку. На тему зцілення душевних ран написано безліч книг, деякі питання відпадуть самі собою після прочитання дослідження М. Литвака «Бинтування душевних ран або психотерапія».

Визначення психотерапії за спрямованістю включає поняття:

 • медичної або клінічно орієнтованої;
 • немедичною – по-іншому, особистісно спрямованої.

Відповідно до форми терапевтичного процесу визначають:

 • групові сеанси, під час яких робота проводиться серед індивідуумів з наявністю однаковою симптоматики;
 • індивідуальні, що проводяться з одним пацієнтом;
 • довгострокову терапію, що проводиться протягом місяців і навіть років;
 • короткострокову терапію, коли обмежуються кількома сеансами.

Психологічна психотерапія охоплює величезну кількість моделей, підходів, напрямків і шкіл. Що стосується історії психотерапії, то слід розглядати дві основні її групи – емпірико-науковий напрям і релігійно-магічне. У сучасному світі релігійно-магічна група, що зародилася чи не в один і той же час з появою культури, зберігається і переважає в слаборозвинених країнах, хоча і в розвинених державах дана течія не рідкість. Емпірико-науковий підхід задіюється ще з часів Гіппократа, хоча її масштабне формування почалося в 18 столітті завдяки Францу Антону Месмеру. Його спосіб лікування носив назву «тваринний магнетизм» і цілком успішно застосовувався до пацієнтів, які страждали як соматичними патологіями, так і психічними. Саме Месмер став основоположником гіпнозу – і з гіпнозу почалася діяльність Зигмунда Фрейда, засновника психоаналізу.

Поступово Фрейд відійшов від цього методу і звернувся до пошуків більш дієвих досліджень і способів терапії неврозів. Неврози представляють собою психічні патології, сформовані під впливом психотравмуючих обставин яких конфліктів, які порушують життєві особистісні відносини. Якщо звернутися до народної мудрості, неврози це коли душа не в трояндах. Фрейд впливав на таких пацієнтів за допомогою вільних асоціацій, тлумачень снів, психопатологічних проявів – так виникла психодинамическая теорія, яку згодом активно розвивали послідовники Фрейда – Адлер, Юнг та інші.

Види, моделі і методи

Більшість людей розмірковуючи про даної галузі медицини уявляють собі кабінет, кушетку, пацієнта на ній і слухає його одкровень лікаря. Цей вид впливу дійсно дуже поширений, але тільки їм Медичний центр психотерапії та лікувальні методи не обмежуються. Вибір методики психотерапії при порушенні психіки залежить від безлічі факторів – спеціалізації лікаря, бажань пацієнта, особливостей наявної проблеми. Існує дві основні моделі психотерапевтичного впливу, психологічна, медична, а також два підходи:

 • психологічний;
 • медико-біологічний.

У другому випадку увага акцентується на соматичних характеристиках пацієнта, використовувати таку модель може виключно підготовлений психіатр або психотерапевт. Щомісячний журнал «Психотерапія» ознайомить читачів з матеріалами щодо всіх моделей даної медичної галузі.

Що до психологічного впливу, воно включає:

 1. Центрування на пацієнта.
 2. Співіснування, при якому відбувається обмін емоціями, думками.
 3. Внутрішнє розуміння, при якому індивідуум рухається у власному особистісному просторі, самостійно визначаючи потрібну траєкторію.
 4. Безумовне прийняття, коли виникає особливе відчуття близькості між фахівцем і пацієнтом, сформований на базі поваги, любові і емпатії.

Що до основних підходів у цій складній науці, до них відносять:

 • аналітичний підхід в психотерапії, що має на увазі аналіз думок, минулого досвіду потерпілого, який здатний розкрити підсвідомі бажання;
 • когнітивно-поведінковий, при якому сукупність прийомів дозволяє змінити форму поведінки, модель мислення пацієнта;
 • гуманістичний, що дозволяє індивідууму реалізувати власний потенціал.

У зв’язку з цим не можна не згадати принципи індіректівной психотерапії К. Роджерса, який стверджує, що в будь-якому індивідуумі наявний прагнення реалізувати себе повною мірою, і у нього є необхідні для розвитку можливостей сили. При цьому суспільні норми певною мірою змушують його забути про свої інтереси, беручи нав’язані іншими людьми цінності. У підсумку особистість розвивається з відхиленнями, в яких і криється джерело аномального поведінки і незадоволеності. Розвиваючи власну теорію, Роджерс створив систему понять, яка дозволила формувати і змінювати уявлення індивідуума як про себе, так і про близьких. За підсумками цієї теорії була розроблена терапія, що сприяє змінам особистості і її відносин з оточуючими.

У сучасному світі завдяки Інтернету можна ознайомитися з відео онлайн «Психотерапія», що розглядає різні методи і моделі, техніки і підходи. «Психотерапія» – відео, призначене не тільки для фахівців, але і для пацієнтів, які прагнуть до більш повного розуміння власних проблем.

Психотерапія, психокорекція та психосоматика

Не завадить також розглянути психотерапію та психокорекцію, відміну психокорекції від психотерапії. Слід зазначити, що сучасні напрямки психокорекції та психотерапії багато в чому схожі, в деяких випадках, особливо якщо мова йде про прикордонні стани між патологіями і нормою, ці напрямки складно розрізнити не тільки по методам, а й за кінцевим підсумком впливу. Проте є у психокорекції та психотерапії подібності та відмінності, до останніх відносять те, що психотерапія застосовується при наявності соматичних захворювань або психічних розладів, тоді як основна мета психологічної корекції – усунути недоліки, що спостерігаються в розвитку особистості. психокорекція:

 1. Не використовується для зміни внутрішнього світу і сприйняття.
 2. Може застосовуватися навіть якщо пацієнт не в змозі усвідомити наявність проблеми і зміст психологічного характеру в корекційних заняттях.
 3. Може сприйматися як процесу розширення зони реагування індивідуума на певні подразники, створення навичок, які роблять поведінку більш гнучким.

Психосоматика ж являє собою напрямок як в медицині, так і в психології, що вивчає вплив в основному психогенних факторів на появу і розвиток соматичних патологій. Для більш повного ознайомлення і розуміння можна вивчити дослідження Старшенбаум Г.В. «Психосоматика і психотерапія – зцілення душі і тіла». Експерти в даній сфері стверджують, що близько 50% всіх органічних хвороб відрізняються психогенним характером. Що стосується онкології, на сьогоднішній день відповідно до класифікації ВООЗ ракові хвороби офіційно не зараховуються до психосоматичних, однак мають місце ідеї щодо впливу психічного стану на розвиток захворювання. Механізм впливу тут мається на увазі наступний:

 1. Через неможливість дозволу певних життєвих труднощів у людини розвивається відчуття безпорадності і безвиході.
 2. Таке відчай запускає механізм депресії.
 3. Тривалий перебіг депресії призводить до порушеною функціональності імунної системи.
 4. Порушується робота імунної нагляду і ендокринної системи – відбувається гормональний збій, підвищується чутливість до канцерогенів.
 5. Гормональний збій веде до зростання атипових клітин, знижуючи заодно можливості імунної системи для боротьби з ними.

В цьому випадку позбавлення від фобії раку методом НЛП – практика поширена. На сьогоднішній день існує чимало інструментів нейролінгвістичного програмування, повернути почуття безпеки психотерапія цілком здатна, для чого застосовуються досить прості техніки, що дозволяє прати непотрібні прив’язки, що провокують негативні переживання:

 1. Техніка «Кінотеатр» використовує багатовимірну дисоціацію, коли індивідуум намагається спостерігати за процесом спостереження себе з боку.
 2. Застосовується лінія часу.
 3. Використовується техніка «помах».

Депресія і рак

Депресія і рак звично йдуть у зв’язці, оскільки для більшості людей онкологія – синонім смерті. Зрозуміло, ракові захворювання в певних випадках цілком виліковні, при правильній і своєчасній терапії відсоток виживання може радувати, проте далеко не всі пацієнти можуть стати такими щасливчиками. Відповідно при постановки настільки страшного діагнозу депресія при онкології стає практично нормою.

Слід враховувати і фізіологічний аспект – при обмінних процесах ракові клітини виробляють речовини, що отруюють організм, формується ракова інтоксикація, спостерігається негативний вплив на мозок, формується депресивний стан. Подібним чином може впливати і хіміотерапія, оскільки велика частина медикаментів переноситься пацієнтами з працею, до того ж вони мають масу побічних ефектів.

Психотерапія раку в даному випадку стає необходімостью.Ключевие питання при розвитку даної патології розглядає працю К. і С. Саймонтон «Психотерапія раку». Американськими фахівцями була розроблена унікальна програма зцілення онкологічних пацієнтів, при цьому особлива увага приділяється подоланню страху, болю, методикам релаксації. В Інтернеті книгу Саймонтон «Психотерапія раку» скачати досить просто.

Саймонтон. психотерапія раку

Ще один цікавий джерело – книга Ф. Батмангхелидж «Вода – натуральні ліки від ожиріння, раку, депресії», в якій автор запевняє, що зневоднення є причиною ураження організму серйозними патологіями. Також можна ознайомитися з відео «Психотерапія депресії», щоб більш повно зрозуміти дану тему.

Психотерапія і вегетосудинна дистонія

Лікування багатьох патологія ЦНС включає і психотерапевтичні методики, психотерапія при ВСД – не виняток. При лікуванні вегетосудинної дистонії може бути застосований гіпноз і інші підходи, що знімають відчуття тривожності і здатні переконати пацієнта в можливості зцілення:

 • естетотерапія;
 • аутогенних тренування;
 • саморегулювання, відновлення сну-неспання;
 • елементи імпульсно-сенсорної терапії та індійської медицини.

Наскільки сумісні армія, медична комісія і ВСД? З огляду на, що при подібному порушенні може розвиватися кисневе голодування, запаморочення, нервові розлади і аритмія, армійська служба призовнику може бути протипоказана. Однак слід враховувати, що ВСД не є хворобою в повному розумінні слова, а лише симптоматикою патології. Тому в даному випадку необхідно ретельне обстеження.

ефективність психотерапії

Оцінку ефективності психотерапії давати досить складно, оскільки свого часу Ганс Айзенк, проводячи дослідження, виявив – 2/3 пацієнтів в стані вирішити власні проблеми за два роки незалежно від наявності психотерапії.

Втім, при проведенні психотерапії відгуки швидше позитивні – здебільшого дана галузь медицини сприяє процесу зцілення. Психолог Б. Уампольд заявив – результат в більшості випадків буде значущим, якщо фахівець упевнений в успіху, хоча багато що залежить і від особистих якостей лікаря.

Ссылка на основную публикацию